Asessco Sp.J z siedzibą w Krakowie przy ul. Zamkniętej 10/2.9, 30-554 Kraków.

telefon: 123125002

e-mail: [email protected]